ZGŁOSZENIE ZESPOŁU NA MANEWRY MEDYCZNE

nazwa jednostki

imię dowódcy
nazwisko dowódcy
numer telefonu komórkowego dowódcy

imię członka zespołu
nazwisko członka zespołu

imię członka zespołu
nazwisko członka zespołu

imię członka zespołu
nazwisko członka zespołu

imię członka zespołu
nazwisko członka zespołu

adres mailowy do kontaktu


Czy ma być wystawiony rachunek za wpisowe

Dane jednostki:
nazwa jednostki
kod pocztowy
miejscowość
ulica
numer budynku
NIP
Dokonując zgłoszenia oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizatora manewrów jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną udostępniając w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną